Члены правления AZINNEX провели встречи с министром из Северной Македонии

29.06.2022
  • Tags:
Члены правления AZINNEX провели встречи с министром из Северной Македонии
Члены правления AZINNEX провели встречи с министром из Северной Македонии

Члены правления Консорциума по экспорту инноваций Азербайджана (AZINNEX) Яна Кримпе (Best Solutions) и Эльчин Алиев (SINAM) провели встречи с министром по информационному обществу и администрированию Северной Македонии Адмиримом Алити. На встречи А.Алити проявил большую заинтересованность в технологиях, которые были реализованы в Азербайджане.

Я.Кримпе рассказала о решениях Best Solutions, в том числе об ASAN IMZA, который успешно применен в Азербайджане. Она также отметила инициативу Digital Trade Hub of Azerbaijan, в которой принимает участие и Best Solutions.
E.Əliyev SINAM şirkətinin rəqəmsal hökumət üçün hazırladığı həllər haqqında geniş məlumat vermişdir. O, həmçinin şirkətin “dövlət özəl tərəfdaşlığı” modeli ilə reallaşdırdığı layihələrə xüsusi toxunaraq, bu model üzrə reallaşan ASAN Visa, e-Signatury, eBiletim birgə layihələrini qeyd etmişdir.. E.Əliyev  SINAM şirkəti tərəfindən Əfqanıstan, İraq və Qırğızıstan kimi öıkələrdə rəqəmsal transformasiya layihələri haqqında da məlumat vermişdir.

Э.Алиев дал широкую информацию о решениях по цифровому правительству компании SINAM. Он особо отметил модель «государственно-частного партнерства», которая успешно применяется компанией в различных сферах. Э.Алиев привел в пример такие проекты, как ASAN VİSA, e-Signatury[U1]  и e-Biletim, которые примененые компанией SİNAM. Он также проинформировал министра о проектах по цифровой трансформации в Афганистане, Ираке и Кыргызстане.

 
 [U1]