Məhsullar

ASAN İMZA

Asan İmza nədir? Asan İmza (Mobil imza) e-xidmətlərə daxil olan və rəqəmsal imzalar edən zaman kimliyinizi təsdiqləmək üç...

AVİS

Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya Sistemi (AVİS). Məqsəd: · İnformasiya sisteminin yaradılması, daxil olan v...

DƏQKİS

Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı, Kadastr və İdarəetmə Sistemi (DƏQKİS) Azərbaycan hökuməti Dünya Bankının dəstəyi ilə Azərbayc...

MƏHKƏMƏ İŞLƏRİNİN ELEKTRON İDARƏETMƏ SİSTEMİ

Təsviri: "bProCMS"- proqram təminatı “Bestcomp Group” şirkəti tərəfindən işlənib hazırlanmışdır və Azərbaycan ...