Məhsullar

ELEKTRON SƏNƏD DÖVRİYYƏSİ SİSTEMİ - ASDİS

Elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin tətbiqinin aktuallığı: “Forrester Research”ün məlumatına görə, “...

FARMER HOUSE E-KƏND TƏSƏRRÜFATI HƏLLİ

Farmer House" e-Kənd təsərrüfatı həlli Azərbaycan Respublikasında Neuron Technologies MMC tərəfindən hazırlanmışdır. Bu layihə Az...

SERP

SİNAM Müəssisə resurslarının idarə edilməsi sistemi (SERP) Sistemin təsviri Sinam Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən ya...