Məhsullar

E-HESABAT

e-Hesabat (eHP) proqramı əsasən iri vergi ödəyiciləri və elektron vergi hesab-fakturalar ilə daha çox əməliyyatlar aparan vergi...

TIMS

Xəzinədarlıq üzrə İnformasİya İdarəetmə sİstemİ Sistemin təyinatı Xəzinədarlıq üzrə İnformasiya İdarəetmə Sistemi (XİİS...