Məhsullar

E-HEALTH KARTI

E–səhiyyə sistemində “bProMed” proqram təminatı – səhiyyə sahəsində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarınd...

STOMATOLOJİ KLİNİKALARIN İDARƏEDİLMƏSİ SİSTEMİ

Bizim qabaqcıl stomatoloji klinikaların idarəetmə vasitələri rentqen, diaqnostika, reseptlər və bir çox digər inteqrasiya imkanları...

SƏHİYYƏ XİDMƏTİNİN İDARƏEDİLMƏSİ SİSTEMİ

Səhiyyə xidmətlərin idarəedilməsi sistemi bütün sağlamlıq vahidlərində bütün istifadəçilərə avtomatlaşdırılmış ...