Məhsullar

ALİSA - E-KİTABXANA SISTEMİ

ALISA (Automated Library Information System of Azerbaijan) sistemi kompleks bir layihə kimi Azərbaycanın Kitabxana sistemini inkişaf etdirmə...

CLIX - TƏDRİSİN İDARƏ ETMƏ SİSTEMİ

CLIX sistemi yüksək nailiyyət əldə etmək üçün universitetlərin və digər müəssisələrin təlim-tədris fəa...

EDUMAN

Təhsil müəssisələrinin tədris proseslərini avtomatlaşdırma sistemi Sistemin Modulları Təşkilati StrukturModulu ...