XƏBƏRLƏR
AZINNEX TƏŞKILATINMIN ÜZVLÜKLƏ BAĞLI QAYDALARI TƏSDIQ EDILDI

Azərbaycanın İnnovasiyaların İxracı Konsorsiumunin (Azinnex) Müşahidə Şurası  tərəfindən konsorsiuma üzvlüklə bağlı Qaydalar təsdiq edilmişdir. Sənədə “birliyin üzvlüyünə qəbul edilmə proseduru” və “birliyin üzvlüyünə qəbul edilmək istəyən şəxslərə aid tələblər” daxildir.

Qaydalar innovasiyalar sahəsində ixrac potensialı olan Azərbaycan şirkətlərini əməkdaşlığa cəlb etməyə yönəldilmişdir.

21 May 2019

Azinnex təşkilatınmın üzvlüklə bağlı Qaydaları təsdiq edildi

Azərbaycanın İnnovasiyaların İxracı Konsorsiumunin (Azinnex) Müşahidə Şurası  tərəfindən konsorsiuma üzvlüklə bağlı Qaydalar təsdiq edilmişdir. Sənədə “birliyin üzvlüyünə qəbul edilmə proseduru” və “birliyin üzvlüyünə qəbul edilmək istəyən şəxslərə aid tələblər” daxildir.

Qaydalar innovasiyalar sahəsində ixrac potensialı olan Azərbaycan şirkətlərini əməkdaşlığa cəlb etməyə yönəldilmişdir.