XƏBƏRLƏR
AZİNNEX MÜŞAHİDƏ ŞURASINA YENİ SƏDR TƏYİN EDİLMİŞDİR

10 iyul 2018-ci ildən Azərbaycan İnnovasiyaların İxracı Konsorsiumunun sədrliyi konsorsiumun üzvü B.EST solution şirkətinin təsisçisi və direktoru xanım Yana Krimpeyə keçmişdir.

AZİNNEX katibliyi Yana xanımı təbrik edir və bu vəzifəsinin icrasında müvəffəqiyyətlər arzulayır!

11 Jul 2018

AZİNNEX Müşahİdə Şurasına yenİ sədr təyİn edİlmİşdİr

10 iyul 2018-ci ildən Azərbaycan İnnovasiyaların İxracı Konsorsiumunun sədrliyi konsorsiumun üzvü B.EST solution şirkətinin təsisçisi və direktoru xanım Yana Krimpeyə keçmişdir.

AZİNNEX katibliyi Yana xanımı təbrik edir və bu vəzifəsinin icrasında müvəffəqiyyətlər arzulayır!