XƏBƏRLƏR
AZƏRBAYCAN İNNOVASİYALARIN İXRACI KONSORSİUMU (AZİNNEX) 1 YAŞINI QEYD EDİR

Bu gün Azərbaycan İnnovasiyaların Ixracı Konsorsiumu (AZINNEX) 1 yaşını qeyd edir.

2017-ci ildə Azərbaycanın innovasiyalar sahəsində ixtisaslaşan 10 tanınmış yerli şirkəti tərəfindən birgə təsis edilmiş AZINNEX öz möhtəşəm həlləri ilə etibarlı və çevik qlobal tərəfdaş olmaq məqsədi daşıyır. Ölkəmizdə tətbiq olunan innovativ məhsulları və xidmətləri xarici bazarlara çıxarmaq üçün AZINNEX işgüzar mühitin təkmilləşdirilməsi, etibarlılığın artırılması və innovasiya fəaliyyətinə dəstək verilməsi ilə qloballaşmağa iddialıdır.
AZINNEX ailəsi olaraq, bu məsulliyətli fəaliyyətdə və Azərbaycan innovasiyalarının dünyaya ixracında davamlı uğurlar əldə edəcəyimizə əminik!

10 Jul 2018

Azərbaycan İnnovasİyaların İxracı Konsorsİumu (AZİNNEX) 1 yaşını qeyd edİr

Bu gün Azərbaycan İnnovasiyaların Ixracı Konsorsiumu (AZINNEX) 1 yaşını qeyd edir.

2017-ci ildə Azərbaycanın innovasiyalar sahəsində ixtisaslaşan 10 tanınmış yerli şirkəti tərəfindən birgə təsis edilmiş AZINNEX öz möhtəşəm həlləri ilə etibarlı və çevik qlobal tərəfdaş olmaq məqsədi daşıyır. Ölkəmizdə tətbiq olunan innovativ məhsulları və xidmətləri xarici bazarlara çıxarmaq üçün AZINNEX işgüzar mühitin təkmilləşdirilməsi, etibarlılığın artırılması və innovasiya fəaliyyətinə dəstək verilməsi ilə qloballaşmağa iddialıdır.
AZINNEX ailəsi olaraq, bu məsulliyətli fəaliyyətdə və Azərbaycan innovasiyalarının dünyaya ixracında davamlı uğurlar əldə edəcəyimizə əminik!